„Nasz Dom” papieskim pomnikiem

Serdeczne podziękowania dla redakcji tygodnika "Nadnoteckie ECHA" 

„Nasz Dom” papieskim pomnikiem

W sobotę, 24 maja w Gębicach, odbyło się uroczyste poświęcenie niecodziennego pomnika Jana Pawła II, którym jest Ośrodek Pedagogiczno - Rehabilitacyjny „Nasz Dom” sióstr Felicjanek.
 
Na stronie internetowej ośrodka „Nasz Dom” w Gębicach, czytamy: „Każdy człowiek, w tym również dziecko niepełnosprawne, ma prawo do: nauki, odpowiedniej rehabilitacji, zawodowej, społecznej, leczniczej, psychicznej dającej szansę rozwoju możliwości i zdolności oraz wzrastania w dorosłe życie a następnie do życia godnego człowieka w najlepszych warunkach i w przyjaznym środowisku”.
Praca sióstr Felicjanek w Gębicach, to właśnie realizacja powyższego przesłania. Bo skoro osoba niepełnosprawna ma prawo do normalnego życia, należy jej w tym pomóc. Przez wiele lat powstawał w Gębicach ośrodek, w którym niepełnosprawne dzieci czują się jak we własnym domu. Pod fachowym okiem sióstr doświadczonych w terapii niepełnosprawnych, dzieci uczą się przystosowania do życia. Nabierają samodzielności, niezależności, a przede wszystkim dążą do tego, aby nie być ciężarem dla najbliższych. Praca z nimi, nie należy do lekkich. Jednak patrząc na końcowe efekty, siostry mogą być z siebie dumne.
Sobotnie przedpołudnie, było w ośrodku „Nasz Dom” dniem szczególnym. Dokończono bowiem budowę kolejnego obiektu przeznaczonego do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i zapadła decyzja, o uznaniu całego obiektu za pomnik papieża Jana Pawła II. Jak powiedział Arcybiskup Stanisław Gądecki, z prawdziwą przyjemnością przyjął zaproszenie do udziału w tej uroczystości. Wspólnie z zaproszonymi księżmi odprawił uroczystą mszę św., w czasie której generalna przełożona sióstr Felicjanek Maria Barbara Ann Bosch przypomniała postać założycielki zgromadzenia - błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Po mszy św. odbyło się tradycyjne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego obiektu. Uroczystość poświęcenia pomnika była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji siostrom zakonnym i księżom, których posługa trwa od 50 i 60 lat. Wśród jubilatów nie zabrakło ks. Kanonika Edmunda Klemczaka, który jak pozostali odebrał z rąk abp. Stanisława Gądeckiego list gratulacyjny. Był też czas na część artystyczną w wykonaniu chóru „Harmonia” i Orkiestry Dętej z Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie oraz wychowanków ośrodka „Nasz Dom”. Na uroczyste poświęcenie pomnika do Gębic przybyło wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz duchowieństwa. Nie zabrakło też szczęśliwych rodziców i dzieci, przebywających w gębickim ośrodku.
Marek Ambicki
 
zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w galerii