10 lat Powiatu

Minęło 10 lat
W  Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie odbyła się uroczystość związana z 10. rocznicą powstania powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Świętowano jubileusz samorządności, o której opowiadał zebranym, twórca współczesnej mapy administracyjnej Polski - prof. Michał Kulesza. Na zakończenie wyróżniono kilkudziesięciu zasłużonych samorządowców.

Spotkanie otworzył starosta Wiesław Maszewski – „10 lat temu podjęliśmy się budowy struktury samorządu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nie było nam łatwo. Myślę, że dziś możemy stwierdzić, że udało się zbudować silny, stabilny samorząd powiatu, który zdolny jest podejmować własne, autonomiczne decyzje(…) Dziś jesteśmy na etapie, w którym samorząd powiatu ma określone możliwości finansowe i kompetencyjne, dzięki którym może budować swój potencjał gospodarczy i inwestycyjny”. W dalszej części prof. Kulesza, podczas okolicznościowego wykładu, potwierdził słuszność tych słów. Powstanie powiatów złamało monopol administracyjny scentralizowanego państwa. Ośrodki decyzyjne znalazły się bliżej mieszkańców. Dziś samorządny powiat jest najważniejszym ośrodkiem państwowotwórczym w zreformowanej Polsce – niezależnie od innych, nie mniej ważnych funkcji, które pełni w życiu społecznym i  gospodarczym.

.

Po wykładzie profesora - jednego z najważniejszych twórców samorządu terytorialnego w Polsce - odbyła się dekoracja zasłużonych dla powiatu radnych, wójtów i burmistrzów (lista nagrodzonych poniżej). Okolicznościowe grawertony oraz listy gratulacyjne wręczali starosta Wiesław Maszewski oraz zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski oraz Łucjan Widman. Podczas uroczystości wysłuchano pieśni w wykonaniu Chóru Harmonia z Czarnkowa oraz koncertu fortepianowego Grzegorza Rychlika – pianisty z Trzcianki, który z powodzeniem koncertuje na wielkich scenach całej Polski i Europy. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, goście zostali zaproszeni na poczęstunek, w trakcie którego, mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę fotograficzną, poświęconą historii powstania  powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

Piotr Keil - www.czarnkowsko-trzcianecki.pl