15-Lecie chóru


Serdeczne podziękowania dla redakcji tygodnika "
Nadnoteckie ECHA" 

15-LECIE CHÓRU MĘSKIEGO "HARMONIA"

  

W sobotę, 6 grudnia, jubileusz 15 - lecia działalności obchodził czarnkowski chór męski "Harmonia". Podczas okolicznościowego koncertu chórzyści wykonali najciekawsze i najpiękniejsze utwory ze swojego repertuaru, nie zabrakło także życzeń, kwiatów i wspomnień.

 

Chór męski "Harmonia" działający przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczął wspólne śpiewanie w grudniu 1993 roku. Jest kontynuatorem tradycji śpiewaczej założonego 8 grudnia 1897 roku zespołu pod nazwą "Koło Śpiewackie Polskie w Czarnkowie". Nazwa "Harmonia" pojawiła się w 1926 roku. W okresie międzywojennym koło oprócz działalności śpiewackiej organizowało wieczory towarzysko - taneczne, wykłady o tematyce muzycznej, wystawiało sztuki teatralne i występowało często z miejscową orkiestrą Seminarium Nauczycielskiego. W latach 1939 - 45 chór zawiesił swą działalność, by ponownie zacząć śpiewać w latach 1947 - 1958, 1966 - 1969. Po tym ostatnim okresie zespół zaprzestał działalności. Dopiero w 1993 roku grupa inicjatywna złożona z byłych śpiewaków, pracowników kultury postanowiła reaktywować chór męski "Harmonia". Dyrygentem chóru, od samego początku jest Michał Górzny. Chór posiada w swoim repertuarze ponad sto utworów o tematyce religijnej i świeckiej. Wykonuje stylizowaną polską muzykę ludową, muzykę różnych narodów, utwory z klasyki chóralnej oraz wiele utworów o treści patriotycznej. Występuje na uroczystościach państwowych, kościelnych, regionalnych i rocznicowych. Koncertował w wielu miejscowościach naszego kraju oraz w Holandii, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji i na Litwie.

Na mapie kulturalnej Czarnkowa to jeden z najjaśniejszych punktów. Dlatego wśród licznie zebranej publiczności, w sali widowiskowej CzDK, nie zabrakło władz powiatowych, gminnych i miejskich, przedstawicieli Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, delegacji zaprzyjaźnionych chórów z innych miejscowości, rodzin i najbliższych chórzystów oraz sympatyków "Harmonii".

Sobotnie obchody zainaugurował Jubilat prezentując się w krótkim koncercie. Następnie swoje uznanie dla chóru długo wyrażano za pomoca życzeń i kwiatów. Jubileusz stał się także okazją do wręczenia odznaczeń przyznawanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. Wiceprezes Oddziału Nadnoteckiego w Pile Estera Serówka w asyście dyrektora artystycznego Tadeusza Dobka i sekretarza Helgi Kuczkowskiej wręczyła chórzystom złote, srebrne i brązowe Odznaki Honorowe oraz dyplomy uznania przyznane przez Zarząd Główny w Warszawie i Oddział Pilski. Sobotni wieczór zakończył skromny bankiet i zwiedzanie wystwy poświęconej historii chóru.

Uwieńczeniem obchodów była niedzielna msza św. w kościele parafialnym p.w. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, na której modlono się za dusze zmarłych druhów.

Marcin Małecki

 Zdjęcia z uroczystości