Bagno 2011

       źródło: Nadnoteckie Echa

   Koncertami w 2011r. Zarząd Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile uczcił swój              jubileusz 60-lecia działalności. 

    Jednym z ostatnich akcentów jubileuszowych był Konkurs Chórów "Ujście 2011". 
    Do konkursu zgłosiło się 13 chórów zrzeszonych w ON PZChiO. 
    Jury pod przewodnictwem Benigmy Jaskulskiej z Poznania przyznało nagrody pieniężne 
    oraz Dyplomy ze Złotym, Srebrnym i Brązowym Pasmem. 
    Ukoronowaniem obchodów jubileuszowych było wręczenie 
    Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oddziałowi Nadnoteckiemu 
    przez posła na Sejm RP Stanisława Kalembę. 
    Nagrodę Ministra otrzymał również prezes Oddziału Aleksander Korkowicz.


  

   Jak co roku śpiewamy kolędy. Tym razem koncertowaliśmy na spotkaniach opłatkowych
   w czarnkowskich zakładach. VOX i STEICO.