Echa jubileuszu

 

Przebrzmiały echa ubiegłorocznego grudniowego jubileuszu 15-lecia chóru Harmonia. Wracają co jedynie wspomnienia.
    Jednak informacja, jaka kilka dni temu dotarła do nas z Warszawy szczególnie mile zaskoczyła nie tylko chórzystów. Otóż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski - przyznał Zespołowi Chóru Męskiego „HARMONIA” w Czarnkowie –
w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków Chóru dla kultury polskiej – finansową nagrodę specjalną. Na otrzymanym dyplomie widnieją również gratulacje i jubileuszowe życzenia.
    Wniosek o to wyróżnienie poparty przez posła Stanisława Kalembę został złożony  przed obchodami 15 – lecia Harmonii.
     Nagroda ta jest w pełni zasłużona. Śmiało można powiedzieć, że chór „Harmonia” jest kulturalną wizytówką miasta Czarnkowa. Koncertuje rocznie około 30 razy.
      Śpiewał blisko 500 razy w ponad 40 miejscowościach naszego kraju; między innymi w Poznaniu, Gnieźnie, Pile, Nowym Tomyślu, Kole, Zakopanem, Częstochowie w tym również w wielu miejscowościach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego np.: Rosku, Gębicach, Walkowicach, Białej ... Występował również poza granicami naszego kraju; w Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii, na Litwie oraz w Szwajcarii. Utrzymuje kontakty koleżeńskie z wieloma chórami w kraju i za granicą. Z okazji jubileuszu nagrał płytę CD z różnorodnymi pieśniami. Codzienność to ogrom prób i pracy wszystkich śpiewaków pod kierunkiem dyrygenta Michała Górznego, głównego aranżera i akompaniatora Mieczysława Wilanta,
organisty i korepetytora Władysława Górznego. Sprawy organizacyjne leżą w gestii Zarządu Chóru pod kierunkiem prezesa Mieczysława Geremka. Harmonia posiada swoją stronę internetową, której moderatorem jest Bartosz Ratajczak. Od pewnego czasu figuruje również w ogólnopolskim portalu społecznościowym chórzystów „chórtownia”. Obecnie chór Harmonia przygotowuje się do kolejnego wyjazdu zagranicznego do Mińska na Białoruś na zaproszenie miejscowego chóru polonijnego „Polonez”.

        Dużą pomoc, szczególnie w działaniach organizacyjnych i materialnych udzielają chórowi: Urząd Miasta, Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury, oraz liczne grono sponsorów i darczyńców