Kolędy 2011


Kończy się tradycyjny czas kolędowania, czas szczególny w kalendarzu koncertów czarnkowskiego chóru Harmonia. Najpierw oczywiście rzetelne próby, szlifowanie programu i przygotowanie nowych kolęd.

Pierwsze spotkanie z słuchaczami miało miejsce 17 grudnia ubiegłego roku w Gajewie, podczas gminnej "Wigilii z nadzieją na jutro". Tam dało się dostrzec wspaniałą jedność obdarowujących z obdarowanymi - wyrażaną nierzadko łzami wzruszeń, szczególnie w czasie wspólnego śpiewu.
Pewną tradycją stał się udział chórzystów w zakładowych spotkaniach opłatkowych. W czasie tegorocznego kolędowania czarnkowscy śpiewacy występowali dwukrotnie w lubaskim Meteorze - dla pracowników czarnkowskich zakładów: "Steico" oraz "Vox Industrie". W święto Objawienia Pańskiego swoim śpiewem chór Harmonia ubogacił msze św. w obu czarnkowskich parafiach. Kolejna niedziela to Spotkanie Chóralne organizowane przez Oddział Nadnotecki PZChiO w Pile. Tym razem miało ono miejsce w kościele parafialnym w Kruszewie. W koncercie uczestniczyło oprócz Harmonii 5 chórów: z Piły, Złotowa, Zakrzewa i Kruszewa.
Ostatni w tym sezonie koncert kolędowy miał miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Poznaniu. Właśnie tam po ciężkiej chorobie trafił na miesięczne leczenie nasz kolega chóralny dh Stanisław. Jego rehabilitacja była tak skuteczna, że gdy powrócił do czynnego uczestniczenia w chórze postanowił powrócić do szpitala - lecz już w roli śpiewaka. Udział we mszy św. i koncert w sali rehabilitacyjnej pośród sprzętu i rozmaitych przyrządów to niespotykane dotąd doświadczenie chórzystów. A podziękowania uczestniczących w spotkaniu pensjonariuszy, załogi i kierownictwa szpitala było najmilszym gestem skierowanym w stronę chóru Harmonia, tym bardziej, że jak się dowiedzieliśmy takiego wydarzenia w historii tego szpitala jeszcze nie było.
har  

źródło www.czarnkow.info