O nas

 Chór męski "Harmonia" działający przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczął wspólne śpiewanie w grudniu 1993 roku. Jest kontynuatorem tradycji śpiewaczej założonego w 1897 roku Czarnkowskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Dyrygentem chóru jest Michał Górzny, absolwent Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Chór bierze udział w koncertach organizowanych przez Oddział Nadnotecki PZChiO. Współpracuje także z oddziałami wielkopolskimi oraz z chórem Coevorden Mannen Koor z Holandii. Chór występuje na uroczystościach państwowych, kościelnych i regionalnych. Koncertował w Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii i na Litwie. Uczestniczy we wszystkich przeglądach organizowanych przez Oddział Nadnotecki PZChiO, znajdując się zawsze w gronie laureatów. W swoim repertuarze posiada utwory o tematyce religijnej i świeckiej. Wykonuje stylizowaną polską muzykę ludową, muzykę różnych narodów, utwory z klasyki chóralnej i współczesnej oraz wiele utworów o treści patriotycznej. Chór ma także na swym koncie nagraną kasetę magnetofonową z kolędami. Dużą pomoc, szczególnie w działaniach organizacyjnych i materialnych udzielają chórowi: Zarząd Miasta, Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury oraz liczne grono sponsorów i darczyńców. Wspólne spotkania, wspólne śpiewania stały się ważnym elementem życia każdego z chórzystów.  Czytaj dalej....>>>>